SW | EN | FR

 
Koncept och inriktning

BMSL-konceptet innebär en hälsofrämjande, trespråkig (engelska, franska, svenska) Montessoriverksamhet för barn och ungdomar i åldern 1 - 16 år.

Verksamheten är demokratisk och präglas av trygghet, glädje och tolerans med ett arbetssätt som möjliggör kunskapsmässig, social och emotionell utveckling för vart och ett av barnen. Viktigt i BMSL-konceptet är att barnen har lust att lära och tar ansvar för sin inlärning samt att såväl personal som barn och föräldrar känner ett stort engagemang.


Mer om BMSL-konceptet:
Montessoripedagogiken
Flerspråkig verksamhet
Hälsa och fysisk aktivitet
Värdegrunden
     
Cosmopolitan Minds - Flyinge Kungsgård 1803, 247 93 Flyinge - 0730-96 00 61 - info@cosmopolitanminds.se. Förskolan direkt: preschool@bmslflyinge.se