SW | EN | FR

  Värdegrund

Förskolan/skolan vilar på en stark värdegrund, gemensam för barn, personal och föräldrar. Värdegrunden definierar ett antal önskvärda beteenden samt vilka värderingar som ligger till grund för dessa beteenden. Föräldrar och personal är föredömen för barnen men specifika aktiviteter kommer också att genomföras i barngruppen och bland personalen för att belysa dessa beteenden. Dessa aktiviteter kan bestå av rollspel, diskussioner och mycket mer och används för att förebygga mobbing och andra icke önskvärda beteenden.

Ett av målen med värdegrunden är att den ska vara gemensam för barn, lärare och föräldrar. Ett annat mål är att den ska kännas så rätt och naturlig så att man inte ska behöva tänka på den.Mer om BMSL-konceptet:
Montessoripedagogiken
Flerspråkig verksamhet
Hälsa och fysisk aktivitet
 
BMSL:s 10 värderingar

Jag har tillräckligt omdöme att bestämma över mig själv.

Jag välkomnar och respekterar olika åsikter, personligheter, kulturer, nationaliteter, livsåskådningar och religioner.

Jag ansvarar för min nuvarande och framtida situation och kan själv forma den.

Jag känner mig stark när jag kan hjälpa och ge till andra.

Jag vill inte att stolthet och fördomar skall förhindra min objektivitet.

Jag känner mig stolt över mig själv och den struktur som jag tillhör.

Jag vill att andra känner att de kan lita på mitt engagemang och min lojalitet.

Jag gör mig själv en tjänst när jag är proaktiv i mitt engagemang.

Vad jag vet om mig själv räknas mer än vad andra tror.

Jag är stark om jag kan utveckla mig själv utan att det sker på andras bekostnad.
 
Cosmopolitan Minds - Flyinge Kungsgård 1803, 247 93 Flyinge - 0730-96 00 61 - info@cosmopolitanminds.se.